Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας

  

 

Ως τώρα έχουμε καταγράψει 0 διαφορετικούς τίτλους βιβλίων και συνολικά    βιβλία.Η προσπάθειά μας συνεχίζεται..

 Τα μέλη της βιβλιοθήκης μας είναι ήδη 1 κι αυξάνονται συνεχώς. Η παρέα μας γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη..